Гістологічні дослідження
  • Матеріал приймається залитим 10% формаліном (для імуногістохімічних досліджень нейтральним забуференим формаліном)*
  • Флакони (контейнери) з матеріалом мають бути чітко(розбірливо) промарковані.
  • Матеріал повинен супроводжуватись скеруванням з вказаними (розбірливо) прізвищем, іменем та по батькові пацієнта й лікуючого лікаря, вік пацієнта, клінічний діагноз та короткі клінічні дані, звідки взята біопсія.
  • Для кісткових біопсій вкрай важливою є рентгенологічна картина.
  • Матерал забороняється ділити – дослідження повинно проводитись всього матеріалу (особливо це стосується лімфатичних вузлів).
  • Для імуногістохімічного дослідження приймаються парафінові блоки з скельцями, скеруванням та обовязково,- попереднім гістологічним дослідженням.
  • Для консультації (перегляду) приймаються гістологічні препарати-скельця та парафінові блоки з обовязковим попереднім гістологічним заключенням та скеруванням
  • Без скерування матеріал не приймається.
Результати досліджень можна отримати на сайті ( для клінік та зареєстрованих користувачів), чи електронною поштою.
*При необхідності можемо надати фіксуючі розчини, включаючи забуферений формалін.