Гістологічні дослідження

Імуногістохімія (ІГХ) - метод ідентифікації специфічних антигенних властивостей пухлин. Це одна з найсучасніших методик диференціальної діагностики онкологічних захворювань, що дозволяє визначити гістогенез пухлини на клітинному рівні. Імуногістохімічне фарбування надає унікальну можливість для оцінки біологічного потенціалу пухлинних клітин : темп зростання, прогноз протікання пухлинного процесу, реакція на хіміотерапію і гормональне лікування. Висока ступінь достовірності ІГХ при визначенні фенотипу пухлини, у ряді випадків усуває необхідність застосування інших дорожчих і триваліших за часом діагностичних заходів. Ми були першими в західному регіоні хто впровадив дане дослідження в широку клінічну практику (Львівський Обласний Регіональний Лікувально-діагностичний центр). ІГХ метод має широкі можливості і перспективи. Сьогодні нашою лабораторією проводяться наступні найбільш важливі і інформативні для прогнозу і вибору тактики лікування методики:

  • визначення рецепторів стероїдних гормонів(естроген і прогестерон при раку молочної залози);
  • експресія протоонкогена HER - 2/neu в клітинах раку молочної залози;
  • імунодіагностика лімфопроліферативних процесів(встановлення фенотипу пухлин - годжкінські і негоджкінські лімфоми);
  • визначення гістогенетичної приналежності метастатичних пухлин при невиявленому первинному вогнищі;
  • визначення гістогенетичної приналежності пухлин, що не класифікуються, і їх біологічного потенціалу.
ІГХ методика дозволяє визначити наявність або відсутність рецепторів стероїдних гормонів, а також відсоток гормоно-позитивных пухлинних клітин. Результат можна отримати не лише при використанні свіжого операційного матеріалу і матеріалу трепан-биопсій, а й з парафіноих блоків , зроблених 5-10 і більше років тому. Дослідження прогностичних маркерів раку молочної залози, зокрема протоонкогена HER - 2/neu(c - erbB - 2), грає вирішальну роль у виборі терапії новітніми протипухлинними препаратами, що пригнічують проліферацію пухлинних клітин. Це дослідження показує тривалість безрецидивной ремісії у хворих із вже метастазуючим раком молочної залози. ІГХ дослідження дає можливість диференціювати хвороби крові, годжкінські та негоджкінські лімфоми, а також встановити:
  • приналежність лімфом по Т- або В- імунному типу;
  • рівень диференціації або стадію зрілості лімфоїдної пухлини;
  • стан активації або спокою лімфоїдних клітин.
Правильна діагностика форми лімфопроліферативного захворювання визначає конкретнішу, а тобто дієву схему хіміотерапії, покращуючи виживання і прогноз захворювання. При ІГХ дослідженні недиференційованих пухлин вдається встановити їхню тканинну або навіть органну приналежність, що дозволяє довести або виключити метастатичний характер походження новоутворення і виявити первинний осередок ураження. Це дослідження проводиться без присутності пацієнта. Необхідно тільки надати парафінові блоки і скла гістологічних препаратів після проведеного оперативного лікування, чи діагностичої біопсії.